Takreparationen på Stationsgatan blev klar i april.