Takreparationen på Skolhusgatan blev klar i februari